top of page

zonder titel
olieverf op linnen doek
80 x 100 cm

zonder titel
olieverf op linnen doek
50 x 50 cm

R Strengh31787web.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
60 x 70 cm

Rob Streng28656F.jpg

Koptekst 2

zonder titel
olieverf op linnen doek 
50 x 50 cm
 

zonder titel
olieverf op linnen doek
20 x 40 cm

Rob Streng28647F.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
80 x 100 cm

R Strengh31778web.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
80 x 100 cm

R Streng 24415FIN kopie.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek 
70 x 70 cm

Rob Streng28661F.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
50 x 70 cm

Rob Streng28649F.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
70 x 70 cm

Rob Streng11.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
18 x 24 cm

IMG_1783.jpg

zonder titel 
olieverf op linnen doek
80 x 100 cm

R Strengh31793web.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
60 x 60 cm

Rob Streng23.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
30 x 30 cm

Rob Streng28654F.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
60 x 70 cm

Rob Streng21.jpg

zonder titel
olieverf op canvas (6x)
20 x 20 cm

R Streng 24403FIN.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
60 x 70 cm
 

Rob Streng31.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
20 x 20 cm

R Streng 24428FIN.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
60 x 70 cm

Rob Streng27.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
20 x 20

Rob Streng28655F.jpg

zonder titel olieverf op linnen doek 70 x 100 cm

R Strengh31772web.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
100 x 120 cm

R Streng 24438FIN.jpg

zonder titel

olieverf op linnen doek

30 x 30 cm

Rob Streng28659F.jpg
R Strengh31784web.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
80 x 80 cm
 

R Streng 24446FIN_bewerkt.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
30 x 30 cm
 

Rob Streng28658F.jpg

zonder titel 2x (pendant)

olieverf op linnen doek 50 x 50 cm

R Strengh31779web.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
80 x 100 cm

R Strengh31775web.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
80 x 100 cm

R Strengh31790web.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
50 x 50 cm

R Streng 24405FIN.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
60 x 70 cm

IMG_1784.jpg

zonder titel  

olieverf op linnen doek  

40 x 40 cm

Rob Streng28667F.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
40 x 40 cm

R Strengh31794web.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
40 x 40 cm

R Streng 24426FIN.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
50 x 50 cm

zonder titel
olieverf op linnen doek
50 x 70 cm

R Streng 24419FIN.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
60 x 70 cm

SAM_4260.JPG

zonder titel
olieverf op linnen
40 x 40 cm

R Streng 24407FIN.jpg

zonder titel

olieverf op linnen doek

50 x 70 cm

SAM_4258.JPG

zonder titel
olieverf op linnen doek
40 x 40 cm

Rob Streng28665F.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
40 x 40 cm

Rob Streng28663F.jpg

zonder titel
olieverf op hard board
40 x 40 cm

Rob Streng28669F.jpg

zonder titel
olieverf op linnen doek
40 x 40 cm

in the blue water 1 en 2 (pendant)
olieverf op linnen doek
80 x 100 cm

bottom of page