top of page

Kleur is een nauwelijks te vatten fenomeen en toch heeft iedereen er wel iets over te vertellen. Eigenlijk ontstaat kleur pas in het oog en het hoofd. Het zoeken naar balans tussen kleur en vorm is een voortdurende uitdaging. Kleur is het gereedschap van de kunstenaar.In het begin van mijn studie was ik al geboeid door abstractie en geometrische vormen, eenvoud in de volumes en functionaliteit van de ruimte.

Na voltooiing van mijn opleiding ben ik in de traditie van het minimalisme blijven werken. Sommige geometrische vormen zijn zeer oud en gaan terug naar de oude steentijd (het paleolithicum). Het V--teken stond symboolvoor water, vogel en vruchtbaarheid. Dit teken is teruggevonden op stenen gebruiksvoorwerpen en botten van dieren die 50.000 jaar oud zijn. Zelfs in onze tijd kunnen we deze tekens en symbolen als aanduiding nog steeds herkennen, hetzij in een andere context.

Met lijn, kleur en vorm ontstaat functionaliteit van de ruimte.

During my study at the Rietveld Academie in Amsterdam opted for the discipline

graphics and illustration. Some geometrie shapes are truly ancient, dating back to the old stone age. The V-sign, for instance was a symbol for water, bird and fertility.

This mark has been found on stone utensils and on 50.000 years old animal bones.

Even nowadays signs and symbols can still be recognized as marks, albeit in a different context. Through line, colour and shape, function of space is generated.

Colour is a phenomenon which can hardly be comprehended and yet everyone has something to say about it. Colour is the tool of the artist. In fact, colour first comes

into existence in the eye and brain. The search for balance between colour and shape 

is a constant challenge.

bottom of page